Kurs i Microcement

Microcement 2-dagars kurs - Göteborg

  • 6-7 december: 08-16
  • 20-21 december: 08-16
  • 3-4 januari: 08-16
  • 17-18 januari: 08-16
  • 31 januari 1 februari: 08-16

Vad ingår i kursen?

Microcement Teori:
Inled med teoretisk kunskap om microcement, vilket inkluderar dess egenskaper, användningsområden och grundläggande principer.

Information om Olika Microcementtyper:
Presentera olika typer av microcement tillgängliga, förklara deras unika egenskaper och användningsområden för att ge en överblick över alternativen.

Applicering av Pulverform och Färdigblandat:
Gå igenom stegen för att applicera microcement i både pulverform och färdigblandat skick. Fokusera på rätt blandningsförhållanden och appliceringsmetoder för bästa resultat.

Genomgång av Tätskikt Inför Läggning av Microcment:
Förklara betydelsen av att förbereda en korrekt tätskiktsgrund innan du applicerar microcement. Detta säkerställer långvarig hållbarhet och förhindrar olika problem som kan uppsåt.

Microcementmetaller och Designcement:
 Introducera av microcementmetaller och designcement för att utforska möjligheter till unik estetik och design i microcementprojekt.

Microcement Academy - Kurs i microcemen

Vad krävs för att bli Certifierad?

 

Att bli certifierad i mikrocement kräver en omfattande utbildning. Det är viktigt att förstå att det inte är en automatisk godkännande efter att ha genomgått certifieringsskolan. Om du inte blir godkänd vid första försöket finns det en möjlighet att göra examinationen igen för att få certifieringen. För de som är nya inom ämnet erbjuder vi även enklare nybörjarkurser för att få en grundläggande förståelse inom mikrocement.

Varför certifiering?

Idag kan vem som helst lägga mikrocement eftersom det inte finns någon skyddad titel. Men vi ser att det finns en stor efterfrågan från kunder som söker skickliga och erfarna dekoratörer för att utföra mikrocementarbeten. Genom att kombinera en gedigen utbildning med omfattande erfarenhet kan du som entreprenör skaffa dig den kunskap som behövs för att bli en framstående dekoratör. Att bli certifierad i mikrocement ger kunderna trygghet och fungerar som en kvalitetsstämpel som definitivt kommer att gynna dig i ditt yrkesutövande.